top of page

Osbadet ligg på Kuventræ i Bjørnafjorden kommune.

 

Adresse:

Idrettsvegen 39. 5210 Os, Vestland, Norge

 

Med bil frå Bergen:

Køyr E39 mot Os. I rundkøyringa ved unoX/meny følger

du skiltet som viser til Osøyro.

Følg vegen vidare til du kjem til Osbadet-skiltet cirka 500m etter Amfi(Os) kjøpesenter.

Sving av til høgre og følg idrettsvegen opp til Os Idrettspark og Osbadet.

 

Med buss frå Bergen

Ta 600-bussen frå Bergen til Osøyro. Gå av ved Flåten Sør.

Gå i 10 minutt opp Idrettsvegen til Osbadet.

Kontakt oss her

Her finn du Osbadet

Historie

2004

Os kommunestyret vedtok at eit nytt badeanlegg skulle etablerast på Kuventræ.

2005

Byggestart

2006

Offisiell opning 

2007

Os svømmeklubb skipa

2008

Treningssenteret Actic (då Nautilus) flytta inn i kjellaren.

Osbadet overtok ansvaret for vidare drift og vedlikehald av Oshallen.

2015

Friidrettsanlegget på Kuventræ betydeleg opprusta og Osbadet overtok ansvaret for drifta.

2017

Byrja grunnarbeid i samband med ny dobbel fleirbrukshall på Kuventræ.

2018

Offisiell opning av den nye feirbrukshallen i det som no heiter Os Idrettspark Bjørnafjorden KF

bottom of page