top of page

Kontakt oss

Vi svarar alle e-postar så raskt vi kan. Har du ikkje høyrd frå oss innan 48 timar, ta kontakt på telefon. Dette gjeld ikkje helg-/heilagdagar. Du finn oss her.

T: 56 57 61 20

E-post: post@osidrettspark.no

Dagleg leiar

Torbjørg Brattabø

Teknisk leiar

Trond Erik Nilsen

Driftsansvarleg

Olav EndreMonstad

Marknads- og innkjøpsansvarleg

Wenche Nyhamn Olsen

bottom of page