top of page

Tryggleik

og badereglar

Vi som jobbar i Osbadet er her for at du skal ha fine opplevingar. Tryggleik og trivsel er alltid vår høgste prioritet. 

Vis omsyn til andre gjestar og hugs å dusja før du går i bassenget. Du finn meir om personvern her.

Hygiene før bading

Luktar det klor av deg etter at du har vore i bassenget? Då kan det hende at du burde dusja betre før du hoppa uti. Fri klor luktar ikkje. Men når klor startar prosessen med å halda bassenget reint, og reagerer med smuss og skit, får vi bunden klor – og den luktar. Difor er det viktig at du dusjar utan badebukse og med såpe og sjampo før du går i bassenget, sjølv om du også dusja heime. Er du ikkje heilt rein før bading, vil du lukte klor etterpå. Er alle reine før dei badar, blir dessutan miljøet i vatnet og lufta betre – noko alle har glede av!

Ordensregalar

 • Vis omsyn til andre gjestar.
   

 • Barn under 10 år har kun tilgang saman med badande vaksen som skal  ha tilsyn med barnet.
   

 • Personar som ikkje er symjedyktige, skal bada saman med symjedyktig badande ledsagar.
   

 • Det er kamera forbod i garderobar, dusjar, badstuer og solarium. Bruk av kamera inne i symjehallen berre etter avtale med badevertane.
   

 • Følg skilting, informasjon og anvisning frå badevertane. Klandreverdig eller uvoren opptreden kan medføra bortvisning.
   

 • Tilgang og bruk av Osbadets fasilitetar skjer ved gyldig billett. Ledsagarar som ikkje skal bada, må gå barbeint.
   

 • Gyldig inngangsarmbånd skal brukes i badet og låser opp/igjen garderobeskap.
   

 • Osbadet tar ikkje ansvar for dine eigedelar. Sørg for å ta med deg alle eigedelane heim. Sjå etter at skapet er tomt.
   

 • Gjengløymde ting blir tatt vare på i to veker. Etter den tid blir gjenstandane gitt bort til humanitære/ideelle organisasjonar.
   

 • Fottøy skal takast av med ein gong du kjem inn i  garderobane  og plasserast i sko hyllene. Dei som ynskjer det kan oppbevare sko i garderobeskapet.
   

 • Sko er forbode inne i symjehallen, dersom spesielle forhold tilseie bruk av sko, skal blå skotrekk brukast.
   

 • Barn under 3 år, epileptikarar, personar med hjarte- og karsjukdommar, diabetes eller er gravid, frårådast å bruka boblebad og badstovene.
   

 • Unngå løping av omsyn til både din eigen og dei andre gjestane sine tryggleik.
   

 • Hopp og stup er kun tillatt fra den dype kortsiden på hovedbassenget. Leik og skubbing frå kanten medfører risiko og ubehag for den som rammast.
   

 • Snorkelbruk og symjeføter er forbode, utan spesiell løyve ved trening.
   

 • I badet er det forbudt med tyggegummi og snus. Rusa personar vil bli vist bort.
   

 • Røyking er kun tillat på anvist plass utenfor bygget.
   

 • Alle badar på eige ansvar, badevertane er her for din tryggleik.

bottom of page