top of page

Tryggleik

og badereglar

Vi som jobbar i Osbadet er her for at du skal ha fine opplevingar. Tryggleik og trivsel er alltid vår høgste prioritet. 

Vis omsyn til andre gjestar og hugs å dusja før du går i bassenget. Du finn meir om personvern her.

Hygiene før bading

Luktar det klor av deg etter at du har vore i bassenget? Då kan det hende at du burde dusja betre før du hoppa uti. Fri klor luktar ikkje. Men når klor startar prosessen med å halda bassenget reint, og reagerer med smuss og skit, får vi bunden klor – og den luktar. Difor er det viktig at du dusjar utan badebukse og med såpe og sjampo før du går i bassenget, sjølv om du også dusja heime. Er du ikkje heilt rein før bading, vil du lukte klor etterpå. Er alle reine før dei badar, blir dessutan miljøet i vatnet og lufta betre – noko alle har glede av!

Ordensregalar

 • Vis omsyn til andre gjestar.
   

 • Barn under 10 år har kun tilgang saman med badande vaksen som skal  ha tilsyn med barnet.
   

 • Personar som ikkje er symjedyktige, skal bada saman med symjedyktig badande ledsagar.
   

 • Det er kamera forbod i garderobar, dusjar, badstuer og solarium. Bruk av kamera inne i symjehallen berre etter avtale med badevertane.
   

 • Følg skilting, informasjon og anvisning frå badevertane. Klandreverdig eller uvoren opptreden kan medføra bortvisning.
   

 • Tilgang og bruk av Osbadets fasilitetar skjer ved gyldig billett. Ledsagarar som ikkje skal bada, må gå barbeint.
   

 • Gyldig inngangsarmbånd skal brukes i badet og låser opp/igjen garderobeskap.
   

 • Osbadet tar ikkje ansvar for dine eigedelar. Sørg for å ta med deg alle eigedelane heim. Sjå etter at skapet er tomt.
   

 • Gjengløymde ting blir tatt vare på i to veker. Etter den tid blir gjenstandane gitt bort til humanitære/ideelle organisasjonar.
   

 • Fottøy skal takast av med ein gong du kjem inn i  garderobane  og plasserast i sko hyllene. Dei som ynskjer det kan oppbevare sko i garderobeskapet.
   

 • Sko er forbode inne i symjehallen, dersom spesielle forhold tilseie bruk av sko, skal blå skotrekk brukast.
   

 • Barn under 3 år, epileptikarar, personar med hjarte- og karsjukdommar, diabetes eller er gravid, frårådast å bruka boblebad og badstovene.
   

 • Unngå løping av omsyn til både din eigen og dei andre gjestane sine tryggleik.
   

 • Hopp og stup er kun tillatt frå den djupe kortsida på hovedbassenget. Leik og skubbing frå kanten medfører risiko og ubehag for den som rammast.
   

 • Snorkelbruk og symjeføter er forbode, utan spesiell løyve ved trening.
   

 • I badet er det forbod med tyggis og snus. Rusa personar vil bli vist bort.
   

 • Røyking er kun tillat på anvist plass utanfor bygget.
   

 • Alle badar på eige ansvar, badevertane er her for din tryggleik.

 • Kva er opningstidene i Osbadet?
  Vi har ope kvar dag og dei fleste heilagdagar. Klikk her for å sjå opningstider og når bassenga er tilgjengeleg.
 • Er bassenga utleigd?
  Delar av bassenga kan vera utleigd i vekedagar. Klikk her for å sjå opningstider og når bassenga er tilgjengeleg.
 • Har Osbadet badstove?
  Ja, det er ei badstove i kvar garderobe. Dei er varme alle ettermiddagar, heile tysdag og kvar helg.
 • Kven kan bruke fleirbruksgarderobane?
  Fleirbruksgardereobane kan brukast av alle med ledsagarbevis eller ved avtale. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller treng hjelp.
 • Kor gamal må ein vera for å bada åleine?
  For å bada åleine uten ein badande vaksen, må ein vera over 10 år og symjedyktig.
 • Kan foreldre ha med barn av motsatt kjønn i garderobane?
  Ja, men når borna vert 7 år, må dei gå i riktig garderobe.
 • Må ein bruka badehette i bassenget?
  Du må vaske og skylle håret før du badar eller bruka badehette. Bruk gjerne hårstrikk om du har langt hår.
 • Kva kan ein kjøpa i badebutikken?
  Du kan kjøpa badetøy, armringar, badehetter, svømmebriller, handkle, såpe/shampo m.m.
 • Kan ein feira bursdag i Osbadet?
  Ja, hos oss kan ein ha ei aktiv og triveleg bursdagsfeiring. Klikk her for å lesa meir og bestilla.
 • Har Osbadet skulefritids-ordning?
  Ja, du kan lesa meir om vår AFO-ordning her
 • Har Osbadet vanngym?
  Nei, men det er flere organisasjoner som har vanngym i badet!
bottom of page