Vekeplan for terapibassenget

(Ved heilagdagar og planleggingsdagar er alle basseng ledige)

Dei markerte (orange) felta visar utleid tid. 

Tid Mandag Tirsdag

Onsdag

Morgensvømming

06:30-08:30 (ledig for alle)

Torsdag Fredag
08:30          
09:00          
09:30          
10:00          
10:30          
11:00          
11:30          
12:00          
12:30          
13:00          
13:30          
14:00            
14:30            
15:00          
15:30          
16:00       16:15
 
16:30        
17:00          
   
17:30      
18:00        
18:30        
19:00      
19:30        
20:00        
20:30        
21:00          

 

Kontakt Osbadet

Osbadet KF
Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20

Osbadet KF

Facebook

post@osidrettspark.no