Vekeplan for hovedbasseng

(Ved heilagdagar og planleggingsdagar er alle basseng ledige)

Dei markerte (orange) felta visar utleid tid. 

Så lenge det er skuleundervisning i 4 banar på dagtid, vert svømmetida begrensa til 1 time i dei to baner som då er ledige!

Tid Mandag  

Tirsdag

Stupebrett er stengt

11.30 - 12.30

 

Onsdag

Morgensvømming

 06:30-08:30

(ledig for alle)

 

  Torsdag Fredag  
Bane 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6
08:30                                                                    
09:00                                                                    
09:30                                                                    
10:00                                                                    
10:30                                                                    
11:00                                                                    
11:30                                                                    
12:00                                                                    
12:30                                                                    
13:00                                                                    
13:30                                                                    
14:00                                                                    
14:30                                                                    
15:00                                                                    
15:30                                                                    
16:00                                                                    
16:30                                                                    
17:00                                                                      
17:30                                                                    
18:00                                                                    
18:30                                                                    
19:00                                                                    
19:30                                                                    
20:00                                                                    
20:30                                                                    

Kontakt Osbadet

Osbadet KF
Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20

Osbadet KF

Facebook

post@osidrettspark.no