Tilsette ved Osbadet KF

Vi svarar alle e-poster så raskt vi kan. Har du ikkje høyrt frå oss innan 48 timar, ta kontakt med oss på telefon 56 57 61 20 Dette gjeld ikkje under helg-/heilagdagar.

Torbjørg Brattabø

Torbjørg Brattabø

Stilling:  Dagleg Leiar
TLF: 98 280 007
E-post: torbjorg@osidrettspark.no

Trond Erik Nilsen

Trond Erik Nilsen

Stilling: Teknisk leiar
TLF: 40 857 868
E-post: trond.erik@osidrettspark.no

Olav Endre Monstad

Stilling: Driftsansvarlig
Tlf: 986 267 43
E-post:
olav@osidrettspark.no

Markus Bremar Pettersen

Stilling: Marknad og AFO-ansvarleg
TLF: 924 45 217
Epost:
markus@osidrettspark.no

Wenche Olsen

Wenche Olsen

Stilling: Innkjøpsavsvarleg,  HLR instruktør
Tlf: 56 57 61 20
Epost:
wenche@osidrettspark.no

 

 

 

Magnus Gjerstad

Stilling: Badevert, symjeinstruktør, AFO, livredningsintruktør

Manar Alhashemi

Stilling: Badevert, symjeinstruktør, livredningsinstruktør

Sissel Bahus

Sissel Bahus

Stilling: Badevert, baby og småbarns instruktør, vanngymnastikk instruktør.
Tlf: 56 57 61 20
 

Inger Lise Henanger

Inger Lise Henanger

Stilling: Badevert, baby og småbarns instruktør, HLR instruktør
Tlf: 56 57 61 20
 

Kontakt Osbadet

Osbadet KF
Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20

Osbadet KF

Facebook

post@osidrettspark.no