Smitteverntiltak ved Osbadet gjeldande frå 15.juni 2020

Kjære gjester – takk for at de overholder våre retningslinjer, saman held vi oss friske og spreke!

Smitteverntiltak ved Osbadet gjeldande frå 15.juni 2020

Generelle regler frå FHI gjeld.

 • Frå 15. juni vert det opna for arrangementet med opptil 200 personar. Moglegheitene for å auke frå 200 og opp mot 500 vert vurdert månad for månad.
 • Du skal ikkje besøke Osbadet dersom du har uavklart forkjøling, feber eller andre symptoma på Covid-19.
 • Bade- og svømmeanlegg har i tråd med gjeldande Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstue mv (FOR-1996-06-13-592) allereie svært strenge krav til reinhald og hygienetiltak for å oppretthalde normal drift. Vi vil i tillegg auke hyppigheita på reinhald i summar, og alle kontaktpunktet vil jevnleg verta desinfisert.

Inngang/Utgang

 •  Husk å halde 1 meters avstand til andre besøkande i heile anlegget.
 • Vi oppfordrar til bruk av kontaktløs betaling (Vipps og på betalingsterminal)
 • Vennleg ikkje ta på varer du ikkje skal kjøpe i badebutikken

Dusj og garderobe

 • Vi vil ha et maks antal på 20 personar i kvar garderobe samtidig.
 • Opp til 6 - 8 personer i dusj samtidig.
 • Dersom det er mykje folk, vil vi slippe folk inn i garderobene puljevis
 • Vi oppfordrar til å velgje skap med avstand til kvarandre, familiar må gjerne dela skap.
 • Alle skal dusje med såpe og skyle håret før de går i bassenga
 • Badstua maks 2 personer samtidig, og det er påbudt å sitja på handkle.

I badeanlegget

 • Boblebadet har maks 4 personar.
 • Ved kø opp til skliene og stupebretta opprettheld vi 1 meters-regelen

Ved utgang

Vi oppfordrar de til å gå opp fra bassenga litt tidligare enn før, dette for å unngå at det vert kø inn i garderobane ved stengetid.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Kontakt Osbadet

Osbadet KF
Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20

Osbadet KF

Facebook

post@osidrettspark.no