Smitteverntiltak ved Osbadet

Kjære gjester – takk for at de overholder våre retningslinjer, saman held vi oss friske og spreke!

 

Generelle regler frå FHI gjeld.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Du skal ikkje besøke Osbadet dersom du har uavklart forkjøling, feber eller andre symptom på Covid-19. Er du sjuk hald deg heime til du er frisk att!
Bade- og svømmeanlegg har i tråd med gjeldande Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstue mv (FOR-1996-06-13-592) allereie svært strenge krav til reinhald og hygienetiltak for å
oppretthalde normal drift.
Vi vil i tillegg auke frekvens på reinhald, og alle kontaktpunktet vil jamleg verta desinfisert.

Avstandsmarkering og informasjon er plassert på ulike stader i anlegget.
Rett deg alltid etter anvisning frå badevertane, og ver litt ekstra raus med alle du møter i
anlegget. Personar som bevisst bryt reglane, eller ikkje rettar seg etter dei tilsette sine
anvisningar vert vist vekk.

Inngang/Utgang
Sprit hendene på veg inn og ut av garderobane
Husk å halde 1 meters avstand til andre besøkande i heile anlegget.
Avstandsreglane gjeld ikkje familiar.
Vi oppfordrar til bruk av kontaktlaus betaling (Vipps og på betalingsterminal)
Vennleg ikkje ta på varer du ikkje skal kjøpe i badebutikken.
Alle armband vert desinfisert etter bruk
Dusj og garderobe
Dusje naken og bruk såpe, håret må også skylast før de går i bassenga.
Vi vil ha eit maks antal på 20 personar i kvar garderobe samtidig.
Opp til 6 - 8 personar i dusj samtidig.
Dersom det er mange besøkande, vil badegjestene verta slept inn i garderobane puljevis.
Vi oppfordrar til å velgje skap med avstand til kvarandre, familiar må gjerne dela skap.
I badstua kan det vera maks 2 personar samtidig, og det er påbod å sitja på handkle.
I badeanlegget
Boblebadet har maks 4 personar.
Ved kø opp til skliene og stupebretta opprettheld vi 1 meters-regelen.
Ved utgang.
Vi oppfordrar de til å gå opp frå bassenga litt tidlegare enn før, dette for å unngå at det vert kø
inn i garderobane ved stengetid.

.

 

Kontakt Osbadet

Osbadet KF
Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20

Osbadet KF

Facebook

post@osidrettspark.no