Smitteverntiltak ved Osbadet

Kjære gjester – takk for at de overholder våre retningslinjer, saman held vi oss friske og spreke!

8. desember 2020: Osbadet er igjen åpent for alle. Vi håper at våre kunder fortsetter med godt smittevern, tar hensyn til andre badende og korter inn på badetiden slik at flere trygt kan ta seg et bad hos oss! Fra 23.desember har vi endrede åpningstider for julen!

7. desember 2020: Nødvendig vedlikehold av hoved basseng og sklier, gjør at de dessverre ikke er tilgjengelig for noen før tidligst tirsdag 8.desember! Skole og AFO bruker terapibasseng på mandag frem til 16:00, og etter dette ønsker vi dere velkommen til å benytte dere av varmen i terapibasseng, barnebasseng og boblebad! Tirsdag er det ingen utleie. Alle grupper og kurs med voksen-aktivitet har nå tatt juleferie. Vi minner alle på smittevern, oppfordre til å overholde anbefalt garderobetid og korte inn på badetiden.

Generelle regler frå FHI gjeld.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

 

 • Du skal ikkje besøke Osbadet dersom du har uavklart forkjøling, feber eller andre symptom på Covid-19. Er du sjuk hald deg heime til du er frisk att!
 • Bade- og svømmeanlegg har i tråd med gjeldande Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstue mv (FOR-1996-06-13-592) allereie svært strenge krav til reinhald og hygienetiltak for åoppretthalde normal drift. Vi vil i tillegg auke frekvens på reinhald, og alle kontaktpunktet vil jamleg verta desinfisert.
 • Avstandsmarkering og informasjon er plassert på ulike stader i anlegget.
 • Rett deg alltid etter anvisning frå badevertane, og ver litt ekstra raus med alle du møter i anlegget. Personar som bevisst bryt reglane, eller ikkje rettar seg etter dei tilsette sine anvisningar vert vist vekk.

Inngang/Utgang

 • Sprit hendene på veg inn og ut av garderobane
 • Husk å halde 1 meters avstand til andre besøkande i heile anlegget.
 • Avstandsreglane gjeld ikkje familiar.
 • Vi oppfordrar til bruk av kontaktlaus betaling (Vipps og på betalingsterminal)
 • Vennleg ikkje ta på varer du ikkje skal kjøpe i badebutikken.
 • Alle armband vert desinfisert etter bruk
 • Dusj og garderobe
 • Dusje naken og bruk såpe, håret må også skylast før de går i bassenga.
 • Vi vil ha eit maks antal på 20 personar i kvar garderobe samtidig.
 • Opp til 6 - 8 personar i dusj samtidig.
 • Dersom det er mange besøkande, vil badegjestene verta slept inn i garderobane puljevis.
 • Vi oppfordrar til å velgje skap med avstand til kvarandre, familiar må gjerne dela skap.
 • I badstua kan det vera maks 2 personar samtidig, og det er påbod å sitja på handkle.

I badeanlegget

 • Boblebadet har maks 4 personar.
 • Ved kø opp til skliene og stupebretta opprettheld vi 1 meters-regelen.
 • Ved utgang.
 • Vi oppfordrar de til å gå opp frå bassenga litt tidlegare enn før, dette for å unngå at det vert kø inn i garderobane ved stengetid.

Kontakt Osbadet

Osbadet KF
Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20

Osbadet KF

Facebook

post@osidrettspark.no