Skulemesterskap i symjing onsdag 25. april

I forbindelse med skulemesterskap i symjin er heile badeanlegget stengd frå kl. 08.30-14.00 Onsdag. 25. april.

. april.

I år som tidlegare er det skulemesterskap i symjing i Osbadet. Alle skulane i Os har moglegheit til å senda elevar frå 5. til 7. klasse til Osbadet for å konkurrere. Under mesterskapet vil Osbadet vere stengd for vanlege kundar. 

Kontakt Osbadet

Osbadet KF
Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20

Osbadet KF

Facebook

post@osidrettspark.no