Privattimar

Få god og tett oppfølging på akkurat det du trenger.

Osbadet tilbyr privattimar med eigen instruktør. Du får éin time bassengtid i lag med instruktør frå Osbadet, som tilbyr eit opplegg tilpassa ditt nivå. Timar med instruktør er perfekte for både barn og vaksne.

Sidan tilbodet blei starta, har instruktørane hjelpt både barn og vaksne med å bli betre svømmarar. Timane set du opp etter avtale med instruktøren. Instruktørane våre er Magnus Gjerstad og Manar Alhashemi. Begge har lang erfaring med symjing. 

Prisar for privattimar

1 time:                750 kr
3 timar:              2100 kr
5 timar:              3400 kr

Kontakt oss pr telefon: 56 57 61 20 eller send mail til post@osidrettspark.no

 

Andre kurs hos Osbadet

Her er alle kurs hos Osbadet KF. Påmelding til kursene er bindende.

Crawlkurs nybegynnar (nytt kurs starter til høsten)

Vanngymnastikk tirsdager klokken 13:30

Baby- og småbarnssvømming 0-3år.

Kontakt Osbadet

Osbadet KF
Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20

Osbadet KF

Facebook

post@osidrettspark.no