Privattimar

Vil du å lære å svømme, eller kanskje du berre ønsker å forbetre teknikken?

Osbadet tilbyr privattimar med eigen instruktør. Du får éin time bassengtid i lag med instruktør frå Osbadet, som tilbyr eit opplegg tilpassa ditt nivå. Timar med instruktør er perfekte for både barn og vaksne.

Sidan tilbodet blei starta, har instruktørane hjelpt både barn og vaksne med å bli betre svømmarar. Timane set du opp etter avtale med instruktøren.

Prisar for privattimar

1 time:                750 kr
3 timar:              2100 kr
5 timar:              3400 kr

Kontakt oss på mail: post@osidrettspark.no

 

Kontakt Osbadet

Osbadet KF
Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20

Osbadet KF

Facebook

post@osidrettspark.no