Osbadet held stengd 15/6- t.o.m 21/6

Grunna naudsynt vedlikehald og ein del større oppgraderingar held Osbadet diverre stengd neste uke frå 15/6 t.o.m 21-6.

I denne perioden vert det ikkje mogleg for gjestar å nytta Osbadet. Ein skal mellom anna skifte ut lys i hovudbassenget og gjere utbetringar i opplæringsbassenget. 

Kontakt Osbadet

Osbadet KF
Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20

Osbadet KF

Facebook

post@osbadet.no