Os idrettshall

Os idrettsråd/kultureininga tildeler organisert aktivitet på kveldstid etter søknad. Osbadet KF tildeler tid til organisert aktivitet på dagtid, helger og ledig kveldstid.

Søknadsfrist for tildeling av helger for neste sesong haust/vår er 1. mai kvart år. Send søknad til post@obadet.no.

Alle som brukar anlegget må rydde på plass utstyret etter bruk og plukke opp boss.

Hald Os Idrettshall rein, bruk bosskorgene!

Telefonnummer til Oshallen er: 56 57 61 20

Treningstider


Håndball - Bane 1 primært klister        Kuventræ - Hovedhall SAL 1                    
  Mandag Tirsdag  Onsdag Torsdag Fredag            
Tid Bane 1A Bane 1B Bane 1A Bane1B Bane 1A Bane 1B Bane 1A Bane1B Bane 1A Bane 1B            
14-15                                
1500-1530 Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball            
1530-1600 Os Turn J 12 Os Turn J 12 Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball            
1600-1630 Os Turn J 12 Os Turn J 12 Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn G 11 Os Turn G 11            
1630-1700 Os Turn J 13 Os Turn J 12 Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn J 12 Os Turn J 12 Os Turn J 15 Os Turn J 15 Os Turn G 11 Os Turn G 11            
1700-1730 Os Turn J 13 Os Turn J 13 Os Turn J 13 Os Turn J 13 Os Turn J 12 Os Turn J 12 Os Turn J 15 Os Turn J 15 Os Turn J 14 Os Turn J 14            
1730-1800 Os Turn J 13 Os Turn G 11 Os Turn J 13 Os Turn J 13 Os Turn J 12 Os Turn J 12 Os Turn G 15 Os Turn G 15 Os Turn J 14 Os Turn J 14            
1800-1830 Os Turn G 11 Os Turn G 11 Os Turn J 13 Os Turn J 13 Os Turn G 14 Os Turn G 14 Os Turn J 16/ J17 Os Turn G 15 Os Turn J 14 Os Turn J 14            
1830-1900 Os Turn G 11 Os Turn G 15 Os Turn D 3. DIV Os Turn D 3. DIV Os Turn G 14 Os Turn G 14 Os Turn J 16/ J17 Os Turn G 15 Os Turn J 15 Os Turn J 15            
1900-1930 Os Turn G 15 Os Turn G 15 Os Turn D 3. DIV Os Turn D 3. DIV Os Turn G 15/J 15 Os Turn G 15/J 15 Os Turn D 3. DIV Os Turn J 16/ J17 Os Turn J 15 Os Turn J 15            
1930-2000 Os Turn G 15 Os Turn D 3. DIV Os Turn D 3. DIV Os Turn D 3. DIV Os Turn G 15/J 15 Os Turn G 15/J 15 Os Turn D 3. DIV Os Turn D 3. DIV Os Turn J 15 Os Turn J 15            
2000-2030 Os Turn D 3. DIV Os Turn D 3. DIV Os Turn D 3. DIV Os Turn D 3. DIV Os Turn G 15/J 15 Os Turn G 15/J 15 Os Turn D 3. DIV Os Turn D 3. DIV Os Turn Utvikling 10-16 år Os Turn Utvikling 10-16 år            
2030-2100 Os Turn D 3. DIV Os Turn D 3. DIV Os Turn D 5. /Veteran Os Turn D 5. /Veteran Os Turn G 15/J 15 Os Turn G 15/J 15 Os Turn D 3. DIV Os Turn D 3. DIV Os Turn Utvikling 10-16 år Os Turn Utvikling 10-16 år            
2100-2130 Os Turn D 3. DIV Os Turn D 3. DIV Os Turn D 5. /Veteran Os Turn D 5. /Veteran Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn D 5. DIV Os Turn D 5. DIV Os Turn Utvikling 10-16 år Os Turn Utvikling 10-16 år            
2130-2200 Os Turn D 3. DIV Os Turn D 3. DIV Os Turn D 5. /Veteran Os Turn D 5. /Veteran Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn D 5. DIV Os Turn D 5. DIV Os Turn Utvikling 10-16 år Os Turn Utvikling 10-16 år            
                                 
Treningshall 2            SAL 2                    
Tid Mandag Tirsdag  Onsdag Torsdag Fredag Tid
  Bane 2 A Bane 2 B Bane 2 C Bane 2 A Bane 2 B Bane 2 C Bane 2 A Bane 2 B Bane 2 C Bane 2 A Bane 2 B Bane 2 C Bane 2 A Bane 2 B Bane 2 C  
1430-1500 Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO 1430-1500
1500-1530 Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO 1500-1530
1530- 1600 Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO Os Turn FFO 1530- 1600
1600-1630 Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn G 8 Os Turn G 8 Os Turn G 8 Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn G 2011 Os Turn G 2011 Os Turn G 2011 1600-1630
1630-1700 Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn G 9 / 10 Os Turn G 9 / 10 Os Turn G 9 / 10 Os Turn G 8 Os Turn Håndball Os Turn G 12 Os Turn J 11 Os Turn J 11 Os Turn J 11 Os Turn G 2011 Os Turn G 2011 Os Turn G 2011 1630-1700
1700-1730 Os Turn G /J 7 Os Turn G /J 7 Os Turn G /J 7 Os Turn G 9 / 10 Os Turn G 9 / 10 Os Turn G 9 / 10 Os Turn G 12 Os Turn G 12 Os Turn G 12 Os Turn J 11 Os Turn J 11 Os Turn J 11 Os Turn J 2013 Os Turn G 2013 Os Turn G/J 2014 1700-1730
1730-1800 Os Turn G /J 7 Os Turn G /J 7 Os Turn G /J 7 Os Turn G 9 / 10 Os Turn G 9 / 10 Os Turn G 9 / 10 Os Turn G 12 Os Turn Håndball Os Turn G 11 Os Turn J 11 Os Turn J 11 Os Turn J 11 Os Turn J 2013 Os Turn G 2013 Os Turn G/J 2014 1730-1800
1800-1830 Os Turn HU Os Turn HU Os Turn HU Lysekloster J12 Lysekloster J12 Lysekloster J12 Os Turn J 10 Os Turn Håndball Os Turn J 9 Os Teakwon-do Lysekloster J12 Lysekloster J12       1800-1830
1830-1900 Os Turn HU Os Turn HU Os Turn HU Lysekloster J12 Lysekloster J12 Lysekloster J12 Os Turn J 10 Os Turn Håndball Os Turn J 9 Os Teakwon-do Lysekloster J12 Lysekloster J12       1830-1900
1900-1930 Os Turn J 11 Os Turn J 11 Os Turn J 11 Lysekloster J12 Lysekloster J12 Lysekloster J12 Os Turn J 13 Os Turn J 13 Os Turn J 13 Os Teakwon-do Lysekloster J12 Lysekloster J12       1900-1930
1930-2000 Os Turn J 11 Os Turn Håndball Os Turn G 12 Os Basket Os Basket Os Basket Os Turn J 13 Os Turn J 13 Os Turn J 13 Os Teakwon-do           1930-2000
2000-2030 Os Turn G 12 Os Turn G 12 Os Turn G 12 Os Basket Os Basket Os Basket Os Turn J 13 Os Turn J 13 Os Turn J 13 Os Teakwon-do           2000-2030
2030-2100 Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Basket Os Basket Os Basket Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Teakwon-do           2030-2100
2100 -2130 Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball             2100 -2130
2130 - 2200 Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball             2130 - 2200
                                 
Treningshall 3            SAL 3                   Treningshall 3
Tid Mandag Tirsdag  Onsdag Torsdag Fredag Tid
  Bane 3 A Bane 3 B Bane 3 C Bane 3 A Bane 3 B Bane 3 C Bane 3 A Bane 3 B Bane 3 C Bane 3 A Bane 3 B Bane 3 C Bane 3 A Bane 3 B Bane 3 C  
1500-1530 Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball       1500-1530
1530-1600 Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn G 2011 Os Turn G 2011 Os Turn G 2011 1530-1600
1600-1630 Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball SNIL - Volleyball      1600-1630
1630-1700 Os Cheerleading Os Cheerleading Os Friidrett 2005 -  2008 Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn G 11 Os Turn G 11 Os Turn G 11 Os Turn Håndball Os Turn Håndball Os Turn Håndball SNIL - Volleyball  Os Svømmeklubb   1630-1700
1700-1730 Os Cheerleading Os Cheerleading Os Friidrett 2005 -  2008 Os Turn J 8 Os Turn J 8 Os Turn J 8 Os Turn G 11 Os Turn G 11 Os Turn G 11 Os Turn J 6 / G 6 Os Turn J 6 / G 6 Os Turn J 6 / G 6 SNIL - Volleyball  Os Svømmeklubb   1700-1730
1730-1800 Os Cheerleading Os Cheerleading Os Friidrett 2005 -  2008 Os Turn J 8 Os Turn J 8 Os Turn J 8 Os Roklubb                        Os Karate Os Karate Os Turn J 6 / G 6 Os Turn J 6 / G 6 Os Turn J 6 / G 6 SNIL - Volleyball      1730-1800
1800-1830 Os Cheerleading Os Cheerleading Os Friidrett 2005 -  2008 SNIL - Volleyball Os Teakwon-do Os Teakwon-do Os Roklubb                        Os Karate Os Karate SNIL - Volleyball  Os Turn - Trampett  Os Turn - Trampett  SNIL - Volleyball  Os Teakwon-do Os Teakwon-do 1800-1830
1830-1900 SNIL - Volleyball  Os Karate Os Friidrett 2004 og eldre SNIL - Volleyball  Os Teakwon-do Os Teakwon-do Os Roklubb                        Os Karate Os Karate SNIL - Volleyball  Os Turn - Trampett  Os Turn - Trampett  SNIL - Volleyball  Os Teakwon-do Os Teakwon-do 1830-1900
1900-1930 SNIL - Volleyball  Os Karate Os Friidrett 2004 og eldre SNIL - Volleyball  Os Teakwon-do Os Teakwon-do Os Roklubb                        Os Karate Os Karate SNIL - Volleyball  Os Turn - Trampett  Os Turn - Trampett  SNIL - Volleyball  Os Teakwon-do Os Teakwon-do 1900-1930
1930-2000 SNIL - Volleyball  Os Karate Os Turn - Trampett  SNIL - Volleyball  Os Teakwon-do Os Teakwon-do Os Roklubb                        Os Karate Os Karate SNIL - Volleyball  Os Turn - Trampett  Os Turn - Trampett  SNIL - Volleyball  Os Teakwon-do Os Teakwon-do 1930-2000
2000-2030 SNIL - Volleyball  Os Karate Os Turn - Trampett  SNIL - Volleyball  Os Teakwon-do Os Teakwon-do Os friidrett Os friidrett Os friidrett SNIL - Volleyball  Os Turn - Trampett  Os Turn - Trampett        2000-2030
2030-2100 SNIL - Volleyball  Os Karate Os Turn - Trampett  SNIL - Volleyball  Os Teakwon-do Os Teakwon-do Os friidrett Os friidrett Os friidrett SNIL - Volleyball  Os Turn - Trampett  Os Turn - Trampett        2030-2100
2100 -2130 SNIL - Volleyball  Os Karate Os Turn - Trampett  SNIL - Volleyball      Os friidrett Os friidrett Os friidrett SNIL - Volleyball            2100 -2130
2130 - 2200 SNIL - Volleyball      SNIL - Volleyball      Os friidrett Os friidrett Os friidrett SNIL - Volleyball            2130 - 2200

Brannsikring

Etter brannforskriftene kan det ikkje vere meir enn 280 personar på galleriet (tribunen), og ikkje meir enn 1020 personar til saman i heile hallen. Det er plassert brannsløkkeapparat i hallen rett innanfor hovudinngangen og i resepsjonen til Osbadet.

Det er plassert brannslange i mellomgangen mellom garderobane og hallen og i trappa ned til garderobane. Utgangsdørene er merkte og har panikkopnar. Med eit enkelt grep kan du opne dei frå innsida sjølv om dei er låste. Det er røykeforbod, og den ansvarlege for tilskipinga skal sjå til at dette blir etterlevd.

Kontakt Osbadet

Osbadet KF
Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20

Osbadet KF

Facebook

post@osidrettspark.no