Ordensregler

KJÆRE GJEST 
– for din egen trivsel og sikkerheit!
Vi som jobbar i Osbadet er her for at du skal finne oppleving og velbehag. Trivsel og sikkerheit er vår høyste prioritet så vi ber deg om å ta omsyn til fylgjande:

ORDENSREGLER VED OSBADET:

 • Vis omsyn til andre gjestar.
 • Barn under 10 år har kun tilgang saman med badande vaksen som skal  ha tilsyn med barnet.
 • Personar som ikkje er symjedyktige, skal bada saman med symjedyktig badande ledsagar.
 • Det er kamera forbod i garderobar, dusjar, badstuer og solarium. Bruk av kamera inne i symjehallen berre etter avtale med badevertane.
 • Følg skilting, informasjon og anvisning frå badevertane. Klandreverdig eller uvoren opptreden kan medføra bortvisning.
 • Tilgang og bruk av Osbadets fasilitetar skjer ved gyldig billett. Ledsagarar som ikkje skal bada, må gå barbeint.
 • Gyldig billett må brukast for å koma inn og ut av Osbadet.
 • Ta godt vare på nøkkelen til garderobeskapet. Osbadet tar ikkje ansvar for dine eigedelar. Sørg for å ta med deg alle eigedelane heim. Sjå etter at skapet er tomt og nøkkelen står i.
 • Gjengløymde ting blir tatt vare på i to veker. Etter den tid blir gjenstandane gitt bort til humanitære/ideelle organisasjonar.
 • Fottøy skal takast av med ein gong du kjem inn i  garderobane  og plasserast i sko hyllene. Dei som ynskjer det kan bera sko til garderobeskap. Sko er forbode inne i symjehallen, dersom spesielle forhold tilseie bruk av sko, skal blå skotrekk brukast.
 • Barn under 3 år, epileptikarar, personar med hjarte- og karsjukdommar, diabetes eller er gravid, frårådast å bruka boblebad og badstovene.
 • Unngå løping av omsyn til både din eigen og dei andre gjestane sine tryggleik.
 • Hopp og stup frå bassenga sine langsider er forbode. Leik og skubbing frå kanten medfører risiko og ubehag for den som rammast. 
 • Snorkelbruk og symjeføter er forbode, utan spesiell løyve ved trening.
 • Osbadet er tyggegummi, røyk og snusfritt. Rusa personar vil bli vist bort.

Alle badar på eige ansvar, badevertane er her for din tryggleik.

Kontakt Osbadet

Osbadet KF
Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20

Osbadet KF

Facebook

post@osidrettspark.no