Ordensregler

KJÆRE GJEST 
– for din egen trivsel og sikkerheit!
Vi som jobbar i Osbadet er her for at du skal finne oppleving og velbehag. Trivsel og sikkerheit er vår høyste prioritet så vi ber deg om å ta omsyn til fylgjande:

ORDENSREGLER VED OSBADET:

 • Vis omsyn til andre gjestar.
 • Barn under 10 år har kun tilgang saman med badande vaksen som skal  ha tilsyn med barnet.
 • Personar som ikkje er symjedyktige, skal bada saman med symjedyktig badande ledsagar.
 • Det er kamera forbod i garderobar, dusjar, badstuer og solarium. Bruk av kamera inne i symjehallen berre etter avtale med badevertane.
 • Følg skilting, informasjon og anvisning frå badevertane. Klandreverdig eller uvoren opptreden kan medføra bortvisning.
 • Tilgang og bruk av Osbadets fasilitetar skjer ved gyldig billett. Ledsagarar som ikkje skal bada, må gå barbeint.
 • Gyldig inngangsarmbånd skal brukes i badet og låser opp/igjen garderobeskap.
 • Osbadet tar ikkje ansvar for dine eigedelar. Sørg for å ta med deg alle eigedelane heim. Sjå etter at skapet er tomt.
 • Gjengløymde ting blir tatt vare på i to veker. Etter den tid blir gjenstandane gitt bort til humanitære/ideelle organisasjonar.
 • Fottøy skal takast av med ein gong du kjem inn i  garderobane  og plasserast i sko hyllene. Dei som ynskjer det kan oppbevare sko i garderobeskapet. Sko er forbode inne i symjehallen, dersom spesielle forhold tilseie bruk av sko, skal blå skotrekk brukast.
 • Barn under 3 år, epileptikarar, personar med hjarte- og karsjukdommar, diabetes eller er gravid, frårådast å bruka boblebad og badstovene.
 • Unngå løping av omsyn til både din eigen og dei andre gjestane sine tryggleik.
 • Hopp og stup er kun tillatt fra den dype kortsiden på hovedbassenget. Leik og skubbing frå kanten medfører risiko og ubehag for den som rammast. 
 • Snorkelbruk og symjeføter er forbode, utan spesiell løyve ved trening.
 • I badet er det forbudt med tyggegummi og snus. Rusa personar vil bli vist bort.
 • Røyking er kun tillat på anvist plass utenfor bygget.

Alle badar på eige ansvar, badevertane er her for din tryggleik.

Kontakt Osbadet

Osbadet KF
Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20

Osbadet KF

Facebook

post@osidrettspark.no