Om Osbadet

- Eit moderne badeland for heile familien

Osbadet er eit badeanlegg på Os i Bjørnafjorden kommune sør for Bergen. Badet har 25 meters svømmebasseng, oppvarma terapibasseng, stupebrett med ein, tre og fem-meter høgd, boblebad, barnebasseng, rutsjebanar og badstu. Osbadet si ambisjon er å være eit moderne badeland for heile familien. Hovudfokuset til dei tilsette er sikkerheit, service og reinhald.

Osbadet er ved sida av å være eit publikumsbad, eit skule- og helsebad. Fire dagar i veka nyttar skulane i Os badet for å drive symjeundervisning. På dag- og kveldstid er det også fleire lokale grupper med særskilte helsetiltak som nyttar Osbadet.  

Historie:

14. desember 2004 vedtok Os kommunestyret at eit nytt badeanlegg skulle etablerast på Kuventræ. Ambisjonen var å laga eit badeanlegg som både kunne fungera til skulebading, helserealerte badeverksemd og publikumsbading. Lokale brukargrupper var med i planlegginga av badet. Byggestart var i 2005 og offisiell opningsdato for Osbadet var 20. september 2006. Leif Gunnar Borgen vart tilsette som dagleg leiar 1. mai 2005.

I Februar 2007 vart Os svømmeklubb skipa etter initiativ frå Elin Austevoll og Thomas Harlem. Etter det har klubben våre i sterk vekst og har mellom anna oppfostra landslagsymjarar.

Treningssenteret Actic(då Nautilus) flytta inn i kjellaren i Osbadet i 2008. Medlemskapet inkluderte både trening i dei nyoppussa lokala, samt tilgang til Osbadet sine fasilitetar i kvardagen.

Ved sida av badedrifta overtok Osbadet i 2008 ansvaret for vidare drift og vedlikehald av Oshallen. Overtaking av drifta for idrettshallen har vore første ledd i ei større ambisjon om å samla Kuventræ til eit sentralidrettsanlegg på Os. I 2015 var friidrettsanlegget på Kuventræ betydeleg opprusta og Osbadet overtok ansvaret for drifta.

I Juni 2017 byrja grunnarbeid i forbindelse med ny dobbel fleirbrukshall på Kuventræ.

11. November 2018 var det ofisiell opning av den nye feirbrukshallen i det som nå heter Os Idrettspark Bjørnafjorden KF (org.no.990022216)

I januar 2022 stod det også ferdig ein klatrehall i tilknytning til nybygget!

Kontakt Osbadet

Osbadet KF
Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20

Osbadet KF

Facebook

post@osidrettspark.no