Bygging av idrettshall er i gang

Osbadet er ope heile byggeperioden av ny fleirbrukshall. Det må påreknast noko omlegging av inngangsparti og trafikkmønseter i arbeidsperioda. 

Arbeidet med bygging av ny dobbel idrettshall på Kuventræ er byrja for fult. For tida er heile den tidlegare parkeringsplassen på framsida av Osbadet anleggsområdet. I samband med etablering av ny idrettshall kjem det her ein del relevant informasjon:

Omkøyring: 

Dei som skal parkere ved Kuventræ skule køyrar om lag same veg som før. Skal ein til vidare forbi Osbadet må ein nytta den nyetablerte omkøyringsvegen. For å komme til parkeringsplass for Osbadet må ein nytta den nye vegen og ta av til venstre på angitt området.

 

 

 

 

 

 

 

Parkering: 

Parkeringsplassen på framsida av Osbadet fungera no som anleggsområdet. Skal ein nytta fotballbanane kan ein nytta parkeringsplass ved ballbingen. Skal ein besøke Osbadet eller Oshallen må ein nytta den store parkeringsplassen på sida av Oshallen. Avkøyrsel til parkeringsplassen frå ny veg er merka. 

 

 

 

 

 

 

 

Inngangsparti: 

Det nye inngongspartiet i Osbadet er rett ved sida av inngongen til solsenteret. Ein føljer same veg som tidlegare, men no er inngongspartiet midt på fasaden. 

 

Sprenging:

I periodar vil det vere sprenging utanfor Osbadet. Då vil alle besøkande beskjed av badevertane i førekant.  

 

Osbadet held ope heile anleggsperioden. 

Kontakt Osbadet

Osbadet KF
Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20

Osbadet KF

Facebook

post@osbadet.no