Babysvømming

Osbadet arrangerer babysvømming to gonger i året. Eitt om våren (startar i midten av januar) og eitt om hausten (startar i slutten av august).

Babyane må vere mellom 6 veker og 3 år.

Kvart kurs går over 12 mandagar/tysdag/onsdagar (nybegynnerkura går over 15 gonger). Kvar gruppe er ein halvtime i det varme bassenget. For nybegynnarar er det formiddagskurs og ettermiddagskurs. 

Pris per semester er 2150 kroner (nybegynner 15 gonger kr. 2685,-). Dette er for babyen og inntil to foresette. Dersom ein skal ha søsken med på kurset kostar det 1650 kr. 

Det er stor interesse for babysvømming. Vi har løpande påmelding.

Du kan melde deg på ved å sende epost til post@osidrettspark.no med namn og fødselsdatoen til babyen, og namn og telefonnummer til dei føresette.

 

Babysvømming i Osbadet

Kontakt Osbadet

Osbadet KF
Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20

Osbadet KF

Facebook

post@osidrettspark.no